Bảng Mica Trắng Có Chân Di Động *tặng Kèm Bút, Bảng Trắng Có Chân Giá Tốt, Giảm Giá Đến 40%

Giá tốt nhất có thể Hà Nội. Miễn tổn phí lắp đặt & vận gửi trong 2h850.000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":2198,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1000-x-1200","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":950000,"display_regular_price":950000,"image":"title":"bu1ea3ng tru1eafng bu00fat lu00f4ng","caption":"bu1ea3ng tru1eafng bu00fat lu00f4ng ,bu00fat du1ea1 ,hu00edt phái mạnh chu00e2m mu1ea1nh","url":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-scaled.jpg","alt":"Bu1ea3ng tru1eafng cu00f3 chu00e2n","src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-600x450.jpg","srcset":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-600x450.jpg 600w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-300x225.jpg 300w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-1024x768.jpg 1024w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-768x576.jpg 768w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-1536x1152.jpg 1536w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-2048x1536.jpg 2048w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-scaled.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":1920,"gallery_thumbnail_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":2196,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"950.000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":2199,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1200-x-1500","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1250000,"display_regular_price":1250000,"image":"title":"bu1ea3ng tru1eafng bu00fat lu00f4ng","caption":"bu1ea3ng tru1eafng bu00fat lu00f4ng ,bu00fat du1ea1 ,hu00edt phái nam chu00e2m mu1ea1nh","url":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-scaled.jpg","alt":"Bu1ea3ng tru1eafng cu00f3 chu00e2n","src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-600x450.jpg","srcset":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-600x450.jpg 600w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-300x225.jpg 300w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-1024x768.jpg 1024w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-768x576.jpg 768w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-1536x1152.jpg 1536w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-2048x1536.jpg 2048w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-scaled.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":1920,"gallery_thumbnail_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":2196,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.250.000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":2200,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1200-x-1600","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1350000,"display_regular_price":1350000,"image":"title":"bu1ea3ng tru1eafng bu00fat lu00f4ng","caption":"bu1ea3ng tru1eafng bu00fat lu00f4ng ,bu00fat du1ea1 ,hu00edt nam chu00e2m mu1ea1nh","url":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-scaled.jpg","alt":"Bu1ea3ng tru1eafng cu00f3 chu00e2n","src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-600x450.jpg","srcset":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-600x450.jpg 600w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-300x225.jpg 300w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-1024x768.jpg 1024w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-768x576.jpg 768w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-1536x1152.jpg 1536w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-2048x1536.jpg 2048w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-scaled.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":1920,"gallery_thumbnail_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":2196,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.350.000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":2201,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1200-x-1800","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1450000,"display_regular_price":1450000,"image":"title":"bu1ea3ng tru1eafng bu00fat lu00f4ng","caption":"bu1ea3ng tru1eafng bu00fat lu00f4ng ,bu00fat du1ea1 ,hu00edt nam chu00e2m mu1ea1nh","url":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-scaled.jpg","alt":"Bu1ea3ng tru1eafng cu00f3 chu00e2n","src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-600x450.jpg","srcset":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-600x450.jpg 600w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-300x225.jpg 300w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-1024x768.jpg 1024w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-768x576.jpg 768w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-1536x1152.jpg 1536w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-2048x1536.jpg 2048w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-scaled.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":1920,"gallery_thumbnail_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":2196,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.450.000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":2202,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1200-x-2000","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1550000,"display_regular_price":1550000,"image":"title":"bu1ea3ng tru1eafng bu00fat lu00f4ng","caption":"bu1ea3ng tru1eafng bu00fat lu00f4ng ,bu00fat du1ea1 ,hu00edt phái nam chu00e2m mu1ea1nh","url":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-scaled.jpg","alt":"Bu1ea3ng tru1eafng cu00f3 chu00e2n","src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-600x450.jpg","srcset":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-600x450.jpg 600w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-300x225.jpg 300w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-1024x768.jpg 1024w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-768x576.jpg 768w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-1536x1152.jpg 1536w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-2048x1536.jpg 2048w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-scaled.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":1920,"gallery_thumbnail_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":2196,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.550.000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":2348,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"1200-x-2400","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1700000,"display_regular_price":1700000,"image":"title":"bu1ea3ng tru1eafng bu00fat lu00f4ng","caption":"bu1ea3ng tru1eafng bu00fat lu00f4ng ,bu00fat du1ea1 ,hu00edt phái mạnh chu00e2m mu1ea1nh","url":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-scaled.jpg","alt":"Bu1ea3ng tru1eafng cu00f3 chu00e2n","src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-600x450.jpg","srcset":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-600x450.jpg 600w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-300x225.jpg 300w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-1024x768.jpg 1024w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-768x576.jpg 768w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-1536x1152.jpg 1536w, https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-2048x1536.jpg 2048w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-scaled.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":1920,"gallery_thumbnail_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://banghoanggia.vn/wp-content/uploads/2021/12/bang-banh-xe-day-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":2196,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.700.000VNu0110","sku":"","variation_description":"","variation_id":2349,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Kích thướcChọn một tùy chọn800 x 12001000 x 12001200 x 15001200 x 16001200 x 18001200 x 20001200 x 2400800 x 12001000 x 12001200 x 15001200 x 16001200 x 18001200 x 20001200 x 2400Xóa

Bảng mica trắng treo tường 1.2 X 2.4M là 1 công cố gắng đóng quan liêu trọng, cấp thiết thiếu đối với các người sử dụng trong môi trường thao tác của những trường học, văn phòng thao tác tại các công ty và những trường học tập luôn xuất hiện thêm các một số loại bảng khác biệt để thực hiện trong việc giảng dạy, phân tích vấn đề hoặc viết các lưu ý, thông báo...

Bạn đang xem: Bảng mica trắng có chân

 

Trước đây, các loại bảng trắng thường thì khi viết bút lông hay để lại vết ố của mực sau thời điểm viết hình khiến cho bề mặt bảng mica sự mất lau chùi và vệ sinh gây khó chịu cho tất cả những người nhìn.

 

Tuy nhiên vào vài năm quay lại đây, bảng mica trắng treo tường 1.2 X 2.4M viết cây viết lông đã trở nên phổ cập và luôn luôn phải có trong các khối nhà trường, ban ngành văn phòng tốt trường học tập hơn nhờ kĩ năng vượt trội hơn loại bảng mica thông hồi đó sử dụng.

 

Hiện ni với technology tiên tiến chế tạo bảng mica chất lượng cao cấp nên mặt phẳng bảng mica viết các cũng đông đảo dễ dọn dẹp và sắp xếp sạch láng như bắt đầu mua.

 

Và với yêu cầu không chấm dứt tăng của thị trường như vậy, bảng mica trắng treo tường 1.2 X 2.4M ra đời và được giao hàng chủ yếu mang lại môi trường thao tác văn phòng công ty, gia đình, trường học,… Và doanh nghiệp Bảng nước ta Sang Hà luôn tự tin và bài bản trong phong cách làm việc cũng như cung ứng những sản phẩm bảng mica trắng ra thị trường với mức giá rẻ nhất sản phẩm unique lại cao và giỏi hơn các loại bảng trên thị trường hiện nay.

 

Bảng mica white treo tường 1.2 X 2.4M được cung ứng bởi Bảng vn Sang Hà được thiết kế đặc biệt chuyên dụng cho sử dụng viết bút lông, bút dạ với viết phấn. Mặt bảng mica treo tường viết bút lông được làm từ fooc mica màu trắng giúp cho việc viết cây viết lông được chú ý một bí quyết dễ dàng, cũng như tạo cho không khí trường học, phòng làm việc, lớp học trở đề xuất trang trọng, định kỳ sự.

 

Mặt bảng mica trắng treo tường Sang Hà còn được làm chống lóa, bảo vệ thị lực và cải thiện hiệu quả bài toán nhìn lên bảng. Khía cạnh bảng dễ ăn uống mực, dễ dàng lau, người sử dụng sẽ có xúc cảm viết êm như viết bên trên giấy. Chất liệu làm bảng chịu đựng được độ ẩm và ánh sáng cao, tất cả độ bền tốt.

 

Đặc biệt , doanh nghiệp Sang Hà nhấn yêu cầu kích thước bảng mica trắng treo tường từ quý khách hàng để thêm vào đúng với ước muốn từ khách hàng.

*

(Ảnh : Bảng mica white treo tường)

Mặt bảng mica trắng

* khía cạnh bảng làm bởi Foocmica trắng chăm dụng.

* mặt bảng white sáng, đẹp, phòng lóa.

* có 2 chức năng trong một: làm bảng viết và nền phông máy chiếu.

* mặt bảng viết xuất sắc không vướng lại vết sau thời điểm xóa.

Xem thêm: Top 15+ Thi Đấu Võ Đài Mới Nhất, Mma Thách Đấu Võ Cổ Truyền

 

Kết cấu vỏ khung bằng nhôm bảng mica trắng:

* size nhôm hợp kim viền chỉ của Đài Loan.

* khía cạnh sau bảng ván MDF (Đối với hồ hết có form size lớn).

* Giữa các lớp vật tư là keo dán tổng hợp tất cả độ kết dán cao.

* Một số xem xét khi sử dụng Bảng viết cây viết lông khung nhôm chỉ.

* Đây là loại khung đẹp, đối chọi giản, hình size mảnh, dịu nhàng, quality tốt., tương xứng với ví tiền nhiều người.

 

Mua bảng mica trắng treo tường làm việc đâu

 

Trên thị trường hiện thời có tương đối nhiều đơn vị phân phối và cung ứng bảng mica trắng nhưng đối với Công Ty thanh lịch Hà bảo đảm an toàn với người tiêu dùng về quality cũng như ngân sách chi tiêu luôn tốt nhất thị trường, trong khi dịch vụ vận tải và đính đặt bài bản sẽ làm cho người sử dụng hàng hài lòng.Công Ty Bảng vn Sang Hà luôn luôn khẳng định chất lượng hàng đầu, đặc biệt quan trọng chúng tôi khẳng định 100% có tác dụng quý khách hàng hài lòng.

 

* chúng tôi khẳng định mặt bảng 100% nhập vào từ Hàn Quốc

* Mọi sản phẩm trước khi ra thị trường đều qua các khâu chất vấn nghiêm ngặt và đóng gói kỹ càng

* Các thành phầm được nghiên cứu và phân tích dựa trên yêu cầu và mong ước sử dụng của khách hàng hàng

* Nói không với các thành phầm kém hóa học lượng

* tiên phong trong việc trở nên tân tiến các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sử dụng của khách hàng.

 


Lợi ích các bạn nhận được lúc mua sản phẩm tại công ty Sang Hà

 Bán hàng thiết yếu hãng. Hàng new 100% (Tuyệt đối không tồn tại hàng bao test đổi mới đã qua sử dụng).

 Bảo hành theo qui định trong phòng sản xuất. Thủ tục đơn giản, ko rườm rà. Chỉ việc bị lỗi kỹ năng trong thời hạn bảo hành, có tới bh theo qui định trong phòng sản xuất.

 Hoàn chi phí nếu chất lượng sản phẩm không bảo đảm an toàn như thông số đã chuyển tại website này.

 Hỗ trợ ship hàng và lắp đặt tận tay tại Tp hồ nước Chí Minh.

 Phương thức giao dịch thanh toán an toàn. Giao đính đặt vận hành thử mới thanh toán.

Mã Số Thuế : 0309345786*** ---&&& --- &&&---***Địa chỉ tp hcm : SỐ 72/15 TÂY THẠNH, PHƯỜNG TÂY THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x