Những Bài Toán Thực Tế Lớp 7 Có Bài Giải, Toán Thực Tế Lớp 7

Ba bạn Bảo, Vệ và Biển góp tổng cộng được 120 ngàn đồng ủng hộ các bạn học sinh ở huyện đảo Trường Sa mua tập sách nhân dịp năm học mới. Hỏi mỗi bạn đã góp bao nhiêu tiền? Biết rằng số tiền ba bạn góp theo thứ tự tỉ lệ với 2; 1; 3.

Bạn đang xem: Những bài toán thực tế lớp 7

GIẢI

Gọi x, y, z (ngàn đồng) lần lượt là số tiền của bạn Bảo, Vệ và Biển ủng hộ các bạn học sinh ở huyện đảo Trường Sa mua tập sách nhân dịp năm học mới.

Theo đề bài : 3 bạn góp tổng cộng được 120 ngàn đồng, nên ta có biểu thức :

x + y + z = 120 (1)

số tiền ba bạn góp theo thứ tự tỉ lệ với 2; 1; 3 nên ta có dãy tỉ lệ thức :

*
 (2)

Từ (1) và (2), ta có :

*
và x + y + z = 120

Áp dụng tính chất của dãy tỉ lệ thức :

*

Suy ra : x = 20.2 = 40

y = 20.1 = 20

z = 20.3 = 60

vậy : bạn Bảo góp 40 ngàn đồng , Vệ góp 20 ngàn đồng và Biển góp 60 ngàn đồng.

Bài toán đố áp dụng thực tế 2 :

Trong đợt phát động phong trào “Giúp bạn đến trường”, ba lớp 7A, 7B, 7C đã góp được tất cả bao nhiêu quyển tập. Biết rằng \<\frac{1}{2}\>số tập của lớp 7A bằng \<\frac{2}{3}\>số tập của lớp 7B bằng \<\frac{3}{4}\>số tập của lớp 7C và số tập của lớp 7B ít hơn tổng số tập của 2 lớp kia là 55 tập.

GIẢI.

Gọi x, y, z (quyển) lần lượt là quyển tập của lớp 7A, 7B, 7C.

Theo đề bài : \<\frac{1}{2}\>số tập của lớp 7A bằng \<\frac{2}{3}\> số tập của lớp 7B bằng \<\frac{3}{4}\> số tập của lớp 7C. nên ta có có dãy tỉ lệ thức :

\<\frac{x}{2}=\frac{2y}{3}=\frac{3z}{4}\>

hay \<\frac{x}{12}=\frac{y}{9}=\frac{z}{8}\> (1)

số tập của lớp 7B ít hơn tổng số tập của 2 lớp kia là 55 tập. nên ta có biểu thức :

(x + z) – y = 55 hay x – y + z = 55 (2)

Từ (1) và (2), ta có :

\<\frac{x}{12}=\frac{y}{9}=\frac{z}{8}\> và x –y + z = 55

Áp dụng tính chất của dãy tỉ lệ thức :

\<\frac{x}{12}=\frac{y}{9}=\frac{z}{8}=\frac{x-y+z}{12-9+8}=\frac{55}{11}=5\>

Suy ra : x = 5.12 = 60

y = 5.9 = 45

z = 5.8 = 40

vậy : lớp 7A góp 60 quyển, 7B góp 45 quyển, 7C góp 40 quyển.

Bài toán đố áp dụng thực tế 3 :

Ba đội cày làm việc trên ba cánh đồng có diện tích như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 12 ngày. Đội thứ hai hoàn thành công việc trong 9 ngày. Đội thứ ba hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày biết Đội thứ nhất ít hơn Đội thứ hai 2 máy và năng suất của các máy như nhau.

GIẢI.

Gọi x, y, z (máy) lần lượt là số máy của đội 1, 2, 3.

Xem thêm: Công Dụng Hữu Ích Khi Uống Nước Gừng Mật Ong Hàng Ngày Có Tốt Không? ?

Theo đề bài : năng suất của các máy như nhau và ba cánh đồng có diện tích như nhau nên ta có có dãy tỉ lệ thức :

12x = 9y = 8x

\<\Leftrightarrow \>\<\frac{x}{6}=\frac{y}{8}=\frac{z}{9}\>

Đội thứ nhất ít hơn Đội thứ hai 2 máy. nên ta có biểu thức :

y – x = 2 \<\Leftrightarrow \> – x + y = 2

Áp dụng tính chất của dãy tỉ lệ thức :

\<\frac{x}{6}=\frac{y}{8}=\frac{z}{9}=\frac{-x+y}{-6+8}=\frac{2}{2}=1\>

Suy ra : x = 6 ; y = 8 ; z = 9

Vậy : Đội thứ nhất : 6 máy ; Đội thứ hai : 8 máy ; Đội thứ ba : 9 máy.

Bài toán đố áp dụng thực tế 4:

Nhà bạn Minh có một khu vườn trồng rau hình chữ nhật. Biết hai cạnh của khu vườn tỉ lệ với 2; 5 và chiều dài hơn chiều rộng 12m. Em hãy tính diện tích và chu vi của khu vườn đó.

GIẢI.

Gọi x, y (m) lần lượt là chiều rộng và chiều dài.

Theo đề bài : hai cạnh của khu vườn tỉ lệ với 2; 5. nên ta có có dãy tỉ lệ thức :

\<\frac{x}{2}=\frac{y}{5}\>

chiều dài hơn chiều rộng 12m nên ta có biểu thức :

y – x = 12 \<\Leftrightarrow \>– x + y = 12

Áp dụng tính chất của dãy tỉ lệ thức :

\<\frac{x}{2}=\frac{y}{5}=\frac{-x+y}{-2+5}=\frac{12}{3}=4\>

Suy ra : x = 4.2 = 8m

y = 4.5 = 20m

diện tích của khu vườn đó : 8.20 = 160 (m2).

chu vi của khu vườn đó : (8 + 20).2 = 56m.

Bài toán đố áp dụng thực tế 5 :

Có 2 xe chạy trên quãng đường AB. Xe thứ nhất chạy với vận tốc 25 km/h. Hỏi xe thứ hai chạy với vận tốc bao nhiêu ? Biết rằng để chạy hết quãng đường AB, xe thứ nhất mất thời gian bằng 1,5 thời gian xe thứ hai.

GIẢI.

Trên quãng đường AB. Gọi :

Xe thứ nhất : vận tốc v1= 25 km/h hết thời gian t1 (h)

Xe thứ hai : vận tốc v2 km/h hết thời gian t2 (h).

trên cùng quãng đường AB, ta có dãy tỉ lệ thức :

s = v1.t1 = v2.t2

hay : t1/t2 = v2/v1 (1)

Biết rằng để chạy hết quãng đường AB, xe thứ nhất mất thời gian bằng 1,5 thời gian xe thứ hai nên ta có biểu thức :

T1 = 1,5.t2

hay : t1/t2 = 1,5 (2)

từ (1) và (2) suy ra : v2/v1= 1,5

hay : v2 = 1,5 v1 = 1,5 . 25 = 37,5 km/h

vậy : xe thứ hai chạy với vận tốc 37,5 km/h.

Bài viết gợi ý:
1. Tổng quan về phương pháp vẽ thêm yếu tố phụ để giải bài toán chứng minh góc 2. Tổng quan về phương pháp vẽ thêm yếu tố phụ để chứng minh hai đường thẳng song song 3. Tổng quan về phương pháp vẽ thêm yếu tố phụ để giải bài toán hai góc đối đỉnh 4. Một số bài tập từ vuông góc đến song song – Hình học 7 5. Về một số bài toán liên quan tới đại lượng Tỉ lệ thuận và Tỉ lệ nghịch 6. Tổng quan về một số phương pháp chứng minh Hình học 7 7. Tổng quan về phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song
Bạn đang xem tài liệu "Toán thực tế Lớp 7 - Chuyên đề 1: 20 bài toán 7 thực tế chọn lọc ứng dụng đại lượng tỉ lệ thuận (Có bài giải chi tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

*
toan_thuc_te_lop_7_chuyen_de_1_20_bai_toan_7_thuc_te_chon_lo.docx

Nội dung text: Toán thực tế Lớp 7 - Chuyên đề 1: 20 bài toán 7 thực tế chọn lọc ứng dụng đại lượng tỉ lệ thuận (Có bài giải chi tiết)

CHUYÊN ĐỀ 1: 20 BÀI TOÁN 7 THỰC TẾ CHỌN LỌC ỨNG DỤNG ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN (CÓ BÀI GIẢI CHI TIẾT) Bài 1: Bạn Hạnh dự định làm 100kg mứt dẻo từ dâu và đường. Theo công thức, cứ 2kg dâu thì cần 3kg đường. Hỏi bạn Hạnh cần bao nhiêu kilogam dâu và đường để làm mứt dẻo? Bài giải:  Gọi x, y lần lượt là số kilogam dâu và đường cần làm mứt dẻo. x y  Theo đề bài, ta có: và x y 100 2 3  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: x y x y 100 20 2 3 2 3 5  Do đó: x 20 x 20.2 40 2 y 20 y 20.3 60 3  Vậy bạn Hạnh cần 40 kilogam dâu và 60kg đường. Bài 2: Ngày tết ông bà mừng tuổi chung cho hai em Mai và Lan 90 nghìn đồng và bảo chia tỉ lệ theo số tuổi. Cho biết Minh 10 tuổi và Lan 8 tuổi. Hỏi mỗi em được ông bà mừng tuổi bao nhiêu tiền? Bài giải:  Gọi x, y lần lượt là số tiền mừng tuổi của Minh và Lan. x y  Theo đề bài, ta có: và x y 90 10 8  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: x y x y 90 5 10 8 10 8 18  Do đó: x 5 x 5.10 50 10 y 5 y 5.8 40 8  Vậy Minh được 50 nghìn đồng và Lan được 40 nghìn đồng. Page 1 of 10Bài 3: Anh Hiệp và anh Sơn cùng góp vốn kinh doanh. Anh Hiệp góp 30 triệu đồng, anh Sơn góp 50 triệu đồng. Biết số tiền lãi được chia tỉ lệ với số vốn đã góp. Sau một thời gian kinh doanh, lãi thu được 16 triệu đồng. Hãy tính số tiền lãi của mỗi anh nhận được bao nhiêu? Bài giải:  Gọi x, y lần lượt là số tiền lãi của anh Hiệp và anh Sơn nhận được. x y  Theo đề bài, ta có: và x y 16 30 50  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: x y x y 16 1 30 50 30 50 80 5  Do đó: x 1 1 x .30 6 30 5 5 y 1 1 y .50 10 50 5 5  Vậy anh Hiệp nhận được 6 triệu tiền lãi và anh Sơn nhận được 10 triệu tiền lãi. Bài 4: Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi. Bài giải:  Gọi x, y, z lần lượt là số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng. x y z  Theo đề bài, ta có: và x y z 44 2 4 5  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: x y z x y z 44 4 2 4 5 2 4 5 11  Do đó: x 4 x 4.2 8 2 y 4 y 4.4 16 4 z 4 z 4.5 20 5  Vậy số bi của Minh, Hùng, Dũng lần lượt là: 8 viên; 16 viên và 20 viên. Page 2 of 10Bài 5: Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 27 cây xanh. Lớp 7A có 36 học sinh, lớp 7B có 32 học sinh, lớp 7C có 40 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết số cây xanh tỉ lệ với số học sinh. Bài giải: https : //giaibaivanmau.edu.vn24h.net Page 3 of 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.