Vòng đeo tay bằng đồng 1/2 "được đánh bóng, vòng đeo tay bằng đồng

TẠI SAO shop PHẬT BẢN MỆNH LẠI CÓ BÁN VÒNG ĐỒNG? vì chưng vòng đồng cũng là một trong vật hộ thân, quánh biệt các bạn sẽ cảm nhận thấy rõ rệt hơn khi treo một cái vòng đồng được khắc thêm câu chú “Om Mani Padme hum”.

Bạn đang xem: Vòng đeo tay bằng đồng

“Phúc mang đến ai ko thấy cơ mà tin”, vì thời gian này là thật láo lếu độn. Nhiều tín đồ đau đầu, mất ngủ, ù tai, mơ ác mộng, nghe thấy tiếng cồn lạ, con nít ngủ hay giật mình, khóc đêm? những điều vô hình dung tuy các bạn không thể thấy nhưng năng lượng là bao gồm thật. Và bạn cần một thứ để phòng vệ.


390,000₫","sku":"pbm22","variation_description":"","variation_id":3011,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_chat-lieu":"u0110u1ed3ng u0111u1ecf","attribute_size":"4li - 5.0 cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":390000,"display_regular_price":390000,"image":"title":"vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do (4)","caption":"","url":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","alt":"","src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg","srcset":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg 375w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-300x218.jpg 300w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg 600w","sizes":"(max-width: 375px) 100vw, 375px","full_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":435,"gallery_thumbnail_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-150x150.jpg","thumb_src_w":150,"thumb_src_h":150,"src_w":375,"src_h":272,"image_id":3082,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"390,000₫","sku":"pbm22","variation_description":"","variation_id":3012,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chat-lieu":"u0110u1ed3ng u0111u1ecf","attribute_size":"4 li - 5.2 cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":390000,"display_regular_price":390000,"image":"title":"vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do (4)","caption":"","url":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","alt":"","src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg","srcset":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg 375w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-300x218.jpg 300w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg 600w","sizes":"(max-width: 375px) 100vw, 375px","full_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":435,"gallery_thumbnail_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-150x150.jpg","thumb_src_w":150,"thumb_src_h":150,"src_w":375,"src_h":272,"image_id":3082,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"390,000₫","sku":"pbm22","variation_description":"","variation_id":3013,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chat-lieu":"u0110u1ed3ng u0111u1ecf","attribute_size":"4 li - 5.5 cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":390000,"display_regular_price":390000,"image":"title":"vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do (4)","caption":"","url":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","alt":"","src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg","srcset":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg 375w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-300x218.jpg 300w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg 600w","sizes":"(max-width: 375px) 100vw, 375px","full_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":435,"gallery_thumbnail_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-150x150.jpg","thumb_src_w":150,"thumb_src_h":150,"src_w":375,"src_h":272,"image_id":3082,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"390,000₫","sku":"pbm22","variation_description":"","variation_id":3115,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chat-lieu":"u0110u1ed3ng u0111u1ecf","attribute_size":"4 li - 5.8 cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":390000,"display_regular_price":390000,"image":"title":"vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do (4)","caption":"","url":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","alt":"","src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg","srcset":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg 375w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-300x218.jpg 300w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg 600w","sizes":"(max-width: 375px) 100vw, 375px","full_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":435,"gallery_thumbnail_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-150x150.jpg","thumb_src_w":150,"thumb_src_h":150,"src_w":375,"src_h":272,"image_id":3082,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"390,000₫","sku":"pbm22","variation_description":"","variation_id":3410,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chat-lieu":"u0110u1ed3ng u0111u1ecf","attribute_size":"4 li - 6.0 cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":390000,"display_regular_price":390000,"image":"title":"vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do (4)","caption":"","url":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","alt":"","src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg","srcset":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg 375w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-300x218.jpg 300w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg 600w","sizes":"(max-width: 375px) 100vw, 375px","full_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":435,"gallery_thumbnail_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-150x150.jpg","thumb_src_w":150,"thumb_src_h":150,"src_w":375,"src_h":272,"image_id":3082,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"390,000₫","sku":"pbm22","variation_description":"","variation_id":3116,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chat-lieu":"u0110u1ed3ng u0111u1ecf","attribute_size":"4 li - 6.2 cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":390000,"display_regular_price":390000,"image":"title":"vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do (4)","caption":"","url":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","alt":"","src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg","srcset":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg 375w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-300x218.jpg 300w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg 600w","sizes":"(max-width: 375px) 100vw, 375px","full_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":435,"gallery_thumbnail_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-150x150.jpg","thumb_src_w":150,"thumb_src_h":150,"src_w":375,"src_h":272,"image_id":3082,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"390,000₫","sku":"pbm22","variation_description":"","variation_id":3411,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chat-lieu":"u0110u1ed3ng u0111u1ecf","attribute_size":"5li - 5.5 cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":420000,"display_regular_price":420000,"image":"title":"vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do (4)","caption":"","url":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","alt":"","src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg","srcset":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg 375w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-300x218.jpg 300w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg 600w","sizes":"(max-width: 375px) 100vw, 375px","full_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":435,"gallery_thumbnail_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-150x150.jpg","thumb_src_w":150,"thumb_src_h":150,"src_w":375,"src_h":272,"image_id":3082,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"420,000₫","sku":"pbm22","variation_description":"","variation_id":3412,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chat-lieu":"u0110u1ed3ng u0111u1ecf","attribute_size":"5li - 6 cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":420000,"display_regular_price":420000,"image":"title":"vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do (4)","caption":"","url":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","alt":"","src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg","srcset":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg 375w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-300x218.jpg 300w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg 600w","sizes":"(max-width: 375px) 100vw, 375px","full_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":435,"gallery_thumbnail_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-150x150.jpg","thumb_src_w":150,"thumb_src_h":150,"src_w":375,"src_h":272,"image_id":3082,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"420,000₫","sku":"pbm22","variation_description":"","variation_id":3015,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_chat-lieu":"u0110u1ed3ng u0111u1ecf","attribute_size":"5li - 6.5 cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":420000,"display_regular_price":420000,"image":"title":"vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do (4)","caption":"","url":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","alt":"","src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg","srcset":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-375x272.jpg 375w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-300x218.jpg 300w, https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg 600w","sizes":"(max-width: 375px) 100vw, 375px","full_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":435,"gallery_thumbnail_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://phatbanmenh.info/wp-content/uploads/2022/05/vong-dong-nguyen-chat-co-kiem-dinh-vong-dong-do-4-150x150.jpg","thumb_src_w":150,"thumb_src_h":150,"src_w":375,"src_h":272,"image_id":3082,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"420,000₫","sku":"pbm22","variation_description":"","variation_id":3016,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Chất liệu
lựa chọn 1 tùy chọn
Đồng đỏ
Vòng đeo tay bằng đồng đúc khắc thương hiệu là sản phẩm trang sức , chế tác bằng đồng nguyên khối vàng ( đồng thau) được đúc nguyên sợi to 4li hoặc 5li. Sản phẩm nhờ được chế tác bằng #dongvang nên hỗ trợ cho sản phẩm luôn sáng đẹp với thời gian chịu đựng cao đẹp lấp lánh trên tay Qúy anh chị em có nhu cầu mua sản phẩm #vongdeotaybangdong xin liên hệ #baivanmau.edu.vn qua số điện thoại #0985627979zalo nhằm được hỗ trợ tư vấn mua hoặc bài viết liên quan dòng thành phầm vàng bạc tinh xảo không giống

vòng đeo tay bởi đồng

*

trà minhtungvòng đeo tay bằng đồng(đồng đỏ 100%)

Vòng treo tay cho nam và nữ, cấu tạo từ chất đồng đỏ 100% ...... Form size làm theo yêu cầu, sáng mịn không lỗi ko mọt .....Anh chị em ân cần

‘’’’’’’’’’ contact shop ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’NHẪN BẠC phái nam ĐÁ CHỦ NGỌC BÍCHVòng Đeo Tay bằng Đồng

Vòng treo tay bằng đồng đúc vàng, chủng loại vòng đặc chắc chắn không lo móp méo. Vòng đeo đầm tay, sắc vòng đẹp cùng sáng

cả nhà em đon đả mua sản phẩm #vongdeotaybangdong liên hệNhẫn nam giới Rubi

Nhẫn phái nam đá đá quý là thành phầm nhẫn đúc ngay tức khắc khối quà 18k, trọng lượng 4 chỉ mang đến 5 chỉ tùy ni tay to bé dại của quý khác mặt hàng . Nhẫn được kết hợp đính 1 viên đá nhà màu dỏ chủ yếu là đá rubi vạn vật thiên nhiên .

sát bên đá rubi thiên nhiên , cửa ngõ hàng còn tồn tại đá ngọc bích , saphia ship hàng quý anh


Nhẫn phái nữ đá Garnet

Nhẫn rubi 18k phối kết hợp đá Garnet vạn vật thiên nhiên đẹp xuất sắc . Nhận làm đá theo yêu cầu hợp phong thuỷ , phù hợp mệnh … đem đến vận mệnh vượng khí rất tốt cho chủ nhân . Đảm bảo xuất sắc đường công danh sự nghiệp thăng tiến tốt , và gặp mặt nhiều như mong muốn trong cuộc sống thường ngày như trong tình thân


Em nhận đặt trang sức , cấu tạo từ chất vàng 8k , 10k , 18k đẹp đẳng cấp cho quý anh chị gần xa


Gọi để biết bỏ ra tiết


Vòng tay mắt trúc ngọc bích


Thần Long Ngọc Bích

khía cạnh Ngọc Bích chạm Thần Long, có tác dụng mặt dây cho cả nhà em khôn xiết đẹp viền đá quý 18k cực hóa học lượng....

anh chị em em rất có thể đặt tuân theo yêu ước ...

liên hệ em


Mẫu quấn Đẹp

Trang sức, rubi bạc…đá quý, đá phong thuỷ,...

có Trà có cả Caffe ngon ☘️

http://baivanmau.edu.vn

Call: ❤0985627879❤0985627979❤️

❤️ Uy Tín-Chất Lượng ❤️


Đá chủ Ruby, vỏ viền bạc đãi 925 siêu vững chắc và dày chắc hẳn rằng cho bạn bè ...


vòng treo tay bởi đồng

Vòng treo tay bằng đồng khắc thương hiệu là sản phẩm trang sức , chế tác bằng đồng đúc vàng ( đồng thau) được đúc nguyên gai to 4li hoặc 5li. Thành phầm nhờ được chế tác bằng #dongvang nên giúp cho sản phẩm luôn sáng đẹp mắt với thời gian chịu đựng cao đẹp lung linh trên tay

Qúy anh chị em có nhu yếu mua thành phầm #vongdeotaybangdong xin tương tác #baivanmau.edu.vn qua số điện thoại #0985627979zalo để được tư vấn mua hoặc đọc thêm dòng thành phầm vàng bạc bẽo tinh xảo khác

#vongdeotaybangdong, #vongdongkhacten, #baivanmau.edu.vn


vòng đeo tay bằng đồng

250.000 đ


cài ngay

Ngọc tự khắc Phật phiên bản Mệnh Tuổi Mão


Ngọc tương khắc Phật phiên bản Mệnh Tuổi Mão

2.650.000 đ


sở hữu ngay

Mặt day chuyền yêu tinh ngọc bích

Mặt dây chuyền ngọc bích biểu tượng #cuuvyholy #holyngoc chạm tay cực rất đẹp và tất cả hồn . Đeo ngọc trên tín đồ dịu mát có tác dụng cho dễ chịu tâm hồn tươi trẻ em


Mặt day chuyền hồ ly ngọc bích

3.500.000 đ


thiết lập ngay

vòng mộc sưa 14li

vòng được làm bằng gỗ sưa một thể tay , đánh bóng thủ công bằng tay đem đến cho một thành phầm đẹp dễ nhìn


vòng gỗ sưa 14li

450.000 đ


cài đặt ngay

Phật Ngọc Bích

Phật ngọc bích, tượng chạm tay 100% khôn xiết đẹp tượng tất cả hồn. Tương xứng lên mặt dây chuyền cho anh chị em em....

hóa học ngọc đẹp xuất nhan sắc ....

anh chị em quan tâm contact em


Phật Ngọc Bích

4.500.000 đ


cài đặt ngay

Nhẫn cô gái vàng 18k, đá nhà Garnet thiên nhiên

Nhẫn xoàn 18k phối hợp đá Garnet vạn vật thiên nhiên đẹp xuất sắc . Nhận làm cho đá theo yêu ước hợp phong thuỷ , hòa hợp mệnh … mang về vận mệnh vượng khí rất tốt cho người chủ . Đảm bảo xuất sắc đường sự nghiệp thăng tiến tốt , và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống như trong tình cảm


Nhẫn nàng vàng 18k, đá công ty Garnet thiên nhiên

4.500.000 đ


sở hữu ngay

150.000 đ


sở hữu ngay

Mặt Dây hồ ly tinh Ngọc Bích


Mặt Dây hồ ly tinh Ngọc Bích

850.000 đ


thiết lập ngay

Rồng Ngọc Bích

Rồng va trên nền ngọc bích thiên nhiên, ngọc bích nguyên khối và màu cực đẹp. Tượng đụng sắc đường nét và rất tinh sảo...

Em nhận đụng khắc thiêng vật và thành phầm phong thuỷ chất ngọc bích, đảm bảo đúng hóa học uy tín

anh chị em quan tâm, có nhu cầu


Rồng Ngọc Bích

Gọi để biết đưa ra tiết


NHẪN BẠC nam ĐÁ CHỦ MẮT HỔ

Nhẫn bạc đãi nam

Đá chủ mắt hổ tự nhiên thiên nhiên

Vỏ bạc đúc tức khắc khối chắn chắn chắn, đảm bảo bạn bè đeo không móp méo ...


NHẪN BẠC phái nam ĐÁ CHỦ MẮT HỔ

3.450.000 đ


sở hữu ngay

Vòng Đồng Nguyên chất ( Đồng Đỏ)


Vòng Đồng Nguyên chất ( Đồng Đỏ)

280.000 đ


cài đặt ngay

NHẪN BẠC NAM, RUBY THÁI ĐỎ THẮM


NHẪN BẠC NAM, RUBY THÁI ĐỎ THẮM

2.850.000 đ


cài ngay

Nhẫn Tam sơn

Nhẫn phái mạnh Tam sơn... đúc liển khối, khía cạnh nhẫn theo yêu mong

Full form size cho bạn bè tự tin đeo


Nhẫn Tam đánh

Gọi để biết bỏ ra tiết


Nhẫn bạc đãi Đá công ty Ngọc Bích


Nhẫn bội nghĩa Đá công ty Ngọc Bích

3.500.000 đ


download ngay

Nhẫn kim chi phí cặp

thành phầm mỹ nghệ


Nhẫn kim chi phí cặp

2.000.000 đ


sở hữu ngay

Nhẫn phái nam Đá Onyx Đen bí ẩn

Nhẫn phái mạnh , Nữ cấu tạo từ chất đá Onyx thiên nhiên đen tuyền đầy thú vị . Vỏ tiến thưởng hoặc bạc đãi theo yêu thương cầu…. Quý anh chị em quan lại tâm contact #baivanmau.edu.vn


Nhẫn phái nam Đá Onyx Đen huyền bí

Gọi nhằm biết đưa ra tiết


Nhẫn đẹp mang đến nữ

shop nhận tối ưu chế tác trang sức theo yêu cầu quý anh chị, nhận làm theo mẫu . Đảm bảo uy tín quality , bh dài lâu


Nhẫn đẹp cho nữ

Gọi nhằm biết bỏ ra tiết


Nhẫn Nam tiến thưởng Đá Ruby

mẫu mã nhẫn đúc ngay tức khắc khối siêu chắc chắn và cực kỳ sang trọng. Anh chị em em sở hữu nhẫn tương tác em


Nhẫn Nam tiến thưởng Đá Ruby

Gọi nhằm biết chi tiết


Cửu vỹ hồ ly tinh , linh vật đưa về tình yêu thương và niềm hạnh phúc

Mặt dây chuyền sản xuất Cửu vỹ yêu tinh Ngọc bích thiên nhiên đẹp xuất dung nhan . Nhận làm đá theo yêu mong hợp phong thuỷ , phù hợp mệnh … mang lại vận mệnh vượng khí rất tốt cho chủ nhân . Đảm bảo giỏi đường công danh thăng tiến tốt , và chạm chán nhiều như ý trong cuộc sống thường ngày như trong tình cảm


Cửu vỹ hồ ly , linh vật mang đến tình yêu thương và niềm hạnh phúc

6.379.000 đ


sở hữu ngay

Nhẫn tiến thưởng đá lục giác

Nhẫn được gia công từ kim cương 18k, phối hợp mặt đá saphia thiên nhiên đẹp phong cách

shop nhận gia công trang mức độ theo yêu thương cầu, kiến thiết theo mẫu mã ...


Nhẫn đá quý đá lục giác

Gọi nhằm biết bỏ ra tiết


Em nhận tạo ra nhẫn phái nam , thanh nữ theo yêu thương cầu... Cấu tạo từ chất vàng 8k 10k , 18k bảo đảm đúng đủ hóa học lượng, mẫu đẹp với uy tín


9.500.000 đ


mua ngay

NHẪN NỮ ĐÁ CHỦ GARNET VỎ VÀNG 18K

Nhẫn đá quý 18k phối kết hợp đá thiên nhiên đẹp xuất nhan sắc . Nhận có tác dụng đá theo yêu ước hợp phong thuỷ , hòa hợp mệnh … đưa về vận mệnh vượng khí cực tốt cho người chủ sở hữu . Đảm bảo xuất sắc đường sự nghiệp thăng tiến tốt , và gặp gỡ nhiều suôn sẻ trong cuộc sống thường ngày như trong tình yêu


NHẪN NỮ ĐÁ CHỦ GARNET VỎ VÀNG 18K

4.500.000 đ


sở hữu ngay

Nhẫn phái nam ngọc bích


Nhẫn nam ngọc bích

5.500.000 đ


download ngay

Vòng Đeo Tay bởi Đồng Nguyên Chất(Đồng Đỏ)

siêu thị chuyên thành phầm trang sức tiến thưởng đá phong thủy, trang sức đẹp vàng bạc đãi phong thủy..... Trang sức quý đồ đồng, đồ đồng tử vi uy tín và hóa học lượng. Anh chị em em quan lại tâm liên hệ shop


Vòng Đeo Tay bằng Đồng Nguyên Chất(Đồng Đỏ)

280.000 đ


sở hữu ngay

Nhẫn bạc đãi Nam Đá Ruby Vỏ Bạc

Nhẫn phái mạnh vỏ bạc, đá chủ Ruby sang trọng xịn mịn mang lại anh em.... Nhẫn đúc ngay lập tức khối


Nhẫn bội nghĩa Nam Đá Ruby Vỏ Bạc

4.250.000 đ


sở hữu ngay

Nhẫn Tam đánh

Nhẫn Tam tô là sản phẩm nhẫn nam, đẳng cấp dáng hoành tráng và rất là cá tính... Cân xứng với phần lớn vóc dáng.

bằng hữu quan tâm liên hệ


Nhẫn Tam sơn

Gọi nhằm biết đưa ra tiết


Phật Ngọc Di Lạc 35 x 40mm


Phật Ngọc Di Lạc 35 x 40mm

2.650.000 đ


sở hữu ngay

Nhận tạo ra nhẫn nam cô gái theo yêu thương cầu, làm từ chất liệu vàng 8k , 10k , 18k đẹp sang trọng cân xứng quý các bạn . Unique cao phù hợp với quý anh chị


Gọi để biết bỏ ra tiết


Tuấn Mã Ngọc Bích

Mặt dây chuyền sản xuất ngọc bích thiên nhiên, chạm tay siêu đẹp với sắc nét. Hóa học ngọc xanh đa số đẹp cho anh chị em em

anh chị em em quan tiền tâm sản phẩm ngọc bích xin contact


Tuấn Mã Ngọc Bích

Gọi nhằm biết chi tiết


Vòng Đeo Tay bởi Đồng

Vòng treo tay bằng đồng đặc, chất đồng quà đeo ko móp méo không cong vênh. Anh chị em em thân thương vòng đeo tay bằng đồng tương tác


Vòng Đeo Tay bởi Đồng

Gọi để biết bỏ ra tiết


Vòng đồng Nam và Nữ ( đồng đỏ )

Vòng đồng phiên bản dẹp và phiên bản tròn.... Anh chị em hầu như đeo được, chất đồng nguyên hóa học 100% là đồng.....

‘’’’’’’’’’Anh mẹ quan tâm tương tác shop ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’


Vòng đồng Nam & Nữ ( đồng đỏ )

280.000 đ


cài đặt ngay

Phật Ngọc Bổn Sư say đắm Ca color Ni Ngọc Bích

Tượng ngọc bích sờ tay 100/100 sắc đẹp nét và tinh tế vô cùng cho anh chị em hữu duyên thỉnh, lên mặt dây chuyền sản xuất bao đẹp cùng sang xịn .


Phật Ngọc Bổn Sư mê thích Ca màu Ni Ngọc Bích

7.950.000 đ


tải ngay

Phật Ngọc Bích

Phật ngọc bích tạc tự khối ngọc thiên nhiên 100%,liền khối không lỗi. Tượng cực kỳ đẹp bao gồm hồn cùng rất quý hiếm


Phật Ngọc Bích

75.000.000 đ


cài đặt ngay

vòng đeo tay bằng đồng

Vòng đồng của của mặt hàng được sản xuất với đồng đá quý ( đồng thau) giúp cho sản phẩm luôn sáng đẹp bền vững theo thời gian...

Xem thêm: Tin tức lý tử thất là ai ? trước khi ra tòa, lý tử thất giàu có cỡ nào?

#vongdeotaybangdong, #vongdongkhacten, #baivanmau.edu.vn


vòng đeo tay bằng đồng

350.000 đ


download ngay

Mặt dây chuyền sản xuất nữ đẹp nhất

Mặt dây chuyền nữ hình trái tim, tạo nên từ đá cẩm thạch thiên nhiên lên dây chuyền sản xuất vàng 18k chuẩn xịn và bắt mắt với thiết kế nhỏ tuổi xinh và tương xứng với mọi bà mẹ và ở đông đảo lưa tuổi


Mặt dây chuyền sản xuất nữ đẹp mắt nhất

Gọi để biết chi tiết


Nhẫn vàng xoàn , thừa nhận thêm niều ưu đãi tại Zalo 0985627979

Nhẫn được chế tác bởi vàng 18k kết hợp đá tiến thưởng thiên nhiên tạo nên sản phẩm đẹp quý phái và phong cách . Đẹp trên ngón tay và tuyệt hảo với bạn bè và đối tác doanh nghiệp


Nhẫn vàng xoàn , thừa nhận thêm niều ưu đãi tại Zalo 0985627979

Gọi để biết chi tiết


thành phầm nhẫn đá quý kim chi phí được chế tạo ra với kim cương 18k rất đẹp sang chảnh


2.500.000 đ


mua ngay

Vòng Tay Lu Thống Ngọc Bích

Lu thống ngọc bích thiên nhiên, hóa học ngọc xanh màu sắc đẹp với bình an. Cả nhà em mong muốn mua ngọc bích thiên nhiên tương tác em để mua được sản phẩm đúng mực Ngọc Bích


Vòng Tay Lu Thống Ngọc Bích

Gọi để biết chi tiết


NHẪN BẠC nam ĐÁ CHỦ NGỌC BÍCH


NHẪN BẠC nam giới ĐÁ CHỦ NGỌC BÍCH

3.800.000 đ


download ngay

vòng treo tay bằng đồng đúc chạm tên

#baivanmau.edu.vn

#vongdeotaybangdong

#rongchieutailoc

#hoangtunam

#hotline0985627979

#trangsuchoangtunam

#trangphongthuyhoangtunam


vòng treo tay bằng đồng đúc chạm tên

250.000 đ


download ngay

Nhẫn vàng mini xung khắc chữ


Nhẫn quà mini khắc chữ

Gọi nhằm biết bỏ ra tiết


Nhẫn quà đính đá saphia

Là thành phầm độc đáo phong cách , đẳng cấp và sang trọng khi bên mẹ phụ nữ


Nhẫn quà đính đá saphia

Gọi nhằm biết bỏ ra tiết


THẦN LONG CHIÊU LỘC NGỌC BÍCH


THẦN LONG CHIÊU LỘC NGỌC BÍCH

4.500.000 đ


tải ngay

Liên Hoa Ngọc

Liên hoa ngọc Jade rất đẹp cho các bạn em, hóa học ngọc sáng non lành không kén bạn đeo...

anh chị em quan liêu tâm contact em...


Liên Hoa Ngọc

Gọi để biết chi tiết


vòng đeo tay bởi đồng

Vòng đeo tay bằng đồng là sản phẩm trang mức độ , chế tác bằng đồng nguyên khối vàng ( đồng thau) được đúc nguyên tua to 4li hoặc 5li tương xứng với dáng vẻ tay người việt . Thành phầm nhờ được chế tác bởi #dongvang nên hỗ trợ cho sản phẩm luôn luôn sáng đẹp với chất lượng độ bền cao đẹp lung linh ánh kim vàng.

Qúy các bạn có nhu cầu mua sản phẩm #vongdeotaybangdong xin liên hệ #baivanmau.edu.vn qua số điện thoại cảm ứng #0985627979zalo nhằm được tư vấn mua hoặc tìm hiểu thêm dòng thành phầm vàng bạc tình tinh xảo khác

#vongdeotaybangdong, #vongdongkhacten, #baivanmau.edu.vn


vòng đeo tay bởi đồng

250.000 đ


cài ngay

CHUỖI TRẦM HƯƠNG 11LI (MS.35)

Trầm Việt sản phẩm Gia Lai form size nam 11.7-12 ly. Sản phẩm thuần mộc, thơm sống, ngọt hậu anh chị em Em nhé. Cam đoan chuẩn trầm từ bỏ nhiên, thơm trọn đời ạ.

‘’’’’’’’’’Anh bà mẹ quan tâm tương tác shop ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’


CHUỖI TRẦM HƯƠNG 11LI (MS.35)

Gọi nhằm biết bỏ ra tiết


Mặt dây chuyền sản xuất ngọc bích canada

Mặt dây chuyền dilac Ngọc bích vạn vật thiên nhiên đẹp xuất nhan sắc . Nhận có tác dụng đá theo yêu cầu hợp phong thuỷ , hòa hợp mệnh … đem đến vận mệnh vượng khí cực tốt cho chủ nhân . Đảm bảo tốt đường công danh thăng tiến tốt , và chạm mặt nhiều suôn sẻ trong cuộc sống thường ngày như trong tình cảm

siêu thị chuyên: gia công ché tác tiến thưởng bạc, đồ dùng phong thủy..... Trang sức đẹp đồ đồng, Đồng tử vi ….Đồ xưa uy tín và hóa học lượng.

‘’’’’’’’’’Anh bà bầu quan tâm contact shop ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’


Mặt dây chuyền ngọc bích canada

7.500.000 đ


cài ngay

Phật quan tiền Âm tự Tại

Phật quan tiền âm trường đoản cú tại, là thắng lợi cực đẹp. Va trên nênt ngọc bích thiên nhiên xanh đẹp không lỗi không chắp vá diện phật đụng cực bao gồm hồn

Em nhận tối ưu tác phẩm thiêng vật và công trình phong thuỷ theo yêu cầu. Gia công bằng chất liệu là ngọc bích thiên nhiên

anh chị em em bắt buộc mua Ngọc Bích thiên nhiên đúng chất chuẩn ngọc bích


Phật quan lại Âm trường đoản cú Tại

Gọi để biết bỏ ra tiết


Mặt Dây Cỏ 4 Lá Ngọc Bích


Mặt Dây Cỏ 4 Lá Ngọc Bích

1.890.000 đ


cài ngay

Nhẫn người vợ Ruby Vỏ Bạc


Nhẫn thanh nữ Ruby Vỏ Bạc

2.850.000 đ


mua ngay

Nhẫn Mỹ Ngọc Bích

Nhẫn Nam dáng Mỹ, đá nhà Ngọc bích lịch sự xịn mịn rất đẳng cấp và sang trọng cho anh em. Nhẫn đẹp với dày

bạn bè có nhu cầu, quan tâm sản phẩm liên hệ em


Nhẫn Mỹ Ngọc Bích

2.990.000 đ


tải ngay

Phật ngọc

Phật ngọc bích thiên nhiên, đủ mẫu mã và form size cho anh chị em. Em nhận tuân theo yêu cầu

cả nhà em thân mật


Phật ngọc

Gọi để biết chi tiết


Phật Ngọc Dilac bọc Vàng Mini


Phật Ngọc Dilac bọc Vàng Mini

2.560.000 đ


cài đặt ngay

Thần Tài Ngọc Bích

Tượng thần tài ngọc bích có tác dụng mặt dây chuyền, thành phầm chạm kỹ hết sức đẹp và rất là có hồn. Chất ngọc rất đẹp xanh đều rất hiếm...

anh chị em quan tâm, thỉnh ngài


Thần Tài Ngọc Bích

Gọi để biết đưa ra tiết


Vòng đồng tự khắc tên

Vòng đeo tay bằng đồng đúc khắc tên là dòng sản phẩm trang mức độ , chế tác bằng đồng nguyên khối vàng ( đồng thau) được đúc nguyên tua to 4li hoặc 5li. Sản phẩm nhờ được chế tác bởi #dongvang nên giúp cho sản phẩm luôn sáng đẹp với chất lượng độ bền cao đẹp lấp lánh lung linh trên tay

Qúy anh chị em có nhu yếu mua sản phẩm #vongdeotaybangdong xin tương tác #baivanmau.edu.vn qua số điện thoại #0985627979zalo nhằm được tư vấn mua hoặc tìm hiểu thêm dòng thành phầm vàng bội nghĩa tinh xảo khác


Vòng đồng khắc tên

350.000 đ


sở hữu ngay

Nhẫn Ngọc Bích

Nhẫn nam ngọc bích đá chủ, vỏ bạc 925 siêu đẹp cho bạn bè chơi...


Nhẫn Ngọc Bích

3.850.000 đ


thiết lập ngay

Đồng Điếu Ngọc Bích

Đồng điếu ngọc bích một sản phẩm rất ý nghĩa sâu sắc trong phong thủy, với bên bạn mang đến an ninh may mắn cũng như tài lộc đến chủ nhân...

Qúy các bạn em quan lại tâm contact em


Đồng Điếu Ngọc Bích

3.600.000 đ


tải ngay

Vòng tay ngọc

vòng đeo tay ngọc , được mix phân tử ngọc bích 8mm với dây bạc khiến cho sản phẩm solo gian và sắc sảo .


Vòng tay ngọc

Gọi nhằm biết bỏ ra tiết


Vòng Đeo Tay bởi Đồng

Vòng Đeo Tay bằng Đồng

#vongdeotaybangdong


Vòng Đeo Tay bởi Đồng

Gọi để biết chi tiết


vòng đeo tay bởi đồng(đồng đỏ đặc)

shop chuyên : dòng sản phẩm trang sức đá quý… đá phong thủy, trang sức đẹp vàng bội nghĩa phong thủy..... Trang sức đồ đồng, Đồng tử vi phong thủy ….Đồ xưa đáng tin tưởng và chất lượng.

‘’’’’’’’’’Anh chị em quan tâm tương tác shop ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’


vòng treo tay bởi đồng(đồng đỏ đặc)

280.000 đ


cài ngay

Vòng tay bằng đồng, Đồng vàng , Đồng Thau

Vòng đeo tay bằng đồng nguyên khối vàng, đồng thau.......#vongdeotaybangdong..............

........#baivanmau.edu.vn...............Shop siêng : sản phẩm trang sức đá quý… đá phong thủy, trang sức quý vàng bạc tình phong thủy..... Trang sức quý đồ đồng, Đồng phong thủy ….Đồ xưa uy tín và hóa học lượng.

‘’’’’’’’’’Anh chị em quan tâm contact shop ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’


Vòng tay bằng đồng, Đồng tiến thưởng , Đồng Thau

150.000 đ


cài đặt ngay

Phật Ngọc Bích Quan cầm Âm

Phật bà quan lại âm ngọc bích, trường đoản cú bi với hoan hỷ chất ngọc đẹp và ăn mặc phật bình yên... Rất bao gồm hồn

Quý anh chị em em thỉnh ngài contact em

baivanmau.edu.vn


Phật Ngọc Bích Quan cố kỉnh Âm

55.450.000 đ


cài đặt ngay

Nhẫn ngọc chạm khăc quấn vàng

Nhẫn nam giới ngọc bích , là sản phẩm nhẫn ngọc được chế tác từ ngọc nguyên khối được giảm mài kỹ và va khắc tinh sảo từ bàn tay thợ tài hoa....

bên em thừa nhận khắc , chạm chán dây chuyền , vòng tay ngọc , nhẫn ngọc theo yêu cầu....


Nhẫn ngọc chạm khăc bọc vàng

Gọi nhằm biết đưa ra tiết


Phật Ngọc Di Lạc 35 x 40


Phật Ngọc Di Lạc 35 x 40

2.650.000 đ


cài ngay

Trầm hương Mặt Dây Chuyền

Mặt dây chuyền Trầm hương thơm thiên nhiên, lên mặt dây sang trọng và phong cách cho anh chị em. Anh chị em yêu cầu mua Trầm Hương chuẩn đúng chất tương tác em


Trầm mùi hương Mặt Dây Chuyền

Gọi nhằm biết đưa ra tiết


CHUỖI TRẦM LÀO 6LI 108 VIÊN (Ms.25)

Trầm Lào Thơm sống, ngọt hậu........ Hàng chuẩn tự nhiên, thơm trọn đời ạ. Các đơn trầm rừng em vẫn tặng kèm kèm hũ thuỷ tinh bảo vệ trầm cho anh chị em nhé.....

‘’’’’’’’’’Anh bà mẹ quan tâm tương tác shop ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’


CHUỖI TRẦM LÀO 6LI 108 VIÊN (Ms.25)

Gọi nhằm biết chi tiết


VÒNG ĐEO TAY BẰNG ĐỒNG (NGUYÊN CHẤT 100%) ĐẶC RUỘT

cửa hàng chuyên thành phầm trang sức vàng đá phong thủy, trang sức vàng bội bạc phong thủy..... Trang sức đẹp đồ đồng, vật đồng phong thủy. Cả nhà em quan lại tâm tương tác shop


VÒNG ĐEO TAY BẰNG ĐỒNG (NGUYÊN CHẤT 100%) ĐẶC RUỘT

280.000 đ


cài ngay

Nhẫn phái mạnh đá ruby thiên nhiên

Nhẫn nam là dòng sản phẩm nhẫn thời thượng chất lượng cao , giành riêng cho quý ông thành công xuất sắc ,chưa thành công, và sẵn sàng thành công. Khi treo trên tay khẳng định đẳng cấp của quý ông , khi sàng lọc nhẫn nam đá xoàn là đã cho thấy bạn là quý ông ăn chơi sành điệu thời thượng...


Nhẫn nam đá ruby thiên nhiên

Gọi để biết chi tiết


VÒNG ĐEO TAY BẰNG ĐỒNG VÀNG (đồng thau)


VÒNG ĐEO TAY BẰNG ĐỒNG VÀNG (đồng thau)

250.000 đ


thiết lập ngay

VÒNG ĐỒNG VÀNG KHẮC " OM"


VÒNG ĐỒNG VÀNG KHẮC " OM"

350.000 đ


mua ngay

Nhẫn thiếu phụ rubi thiên nhiên

Nhẫn quà 18k phối hợp đá Rubi thiên nhiên đẹp xuất sắc đẹp . Nhận làm đá theo yêu cầu hợp phong thuỷ , vừa lòng mệnh … mang đến vận mệnh vượng khí tốt nhất có thể cho người chủ sở hữu . Đảm bảo tốt đường công danh sự nghiệp thăng tiến xuất sắc , và gặp nhiều suôn sẻ trong cuộc sống đời thường như trong tình cảm


Nhẫn phụ nữ rubi thiên nhiên

Gọi để biết đưa ra tiết


VÒNG ĐEO TAY BẰNG ĐÔNG ĐỎ

siêu thị chuyên : thành phầm trang sức đá quý đá phong thủy, trang sức quý vàng bạc tình phong thủy..... Trang sức quý đồ đồng, đồ gia dụng đồng tử vi uy tín và chất lượng. Anh chị em em quan tâm liên hệ shop .................


VÒNG ĐEO TAY BẰNG ĐÔNG ĐỎ

280.000 đ


cài đặt ngay

Mặt dây chuyền trầm hương

Mặt dây chuyền sản xuất trầm hương bọc vàng theo yêu thương cầu, đẹp mắt xuất dung nhan


Mặt dây chuyền trầm hương

Gọi để biết bỏ ra tiết


Mặt dây phật di lặc ngọc bích mini quấn bạc


Mặt dây tượng phật di-lặc ngọc bích mini quấn bạc

850.000 đ


cài đặt ngay

Lắc tay phái nữ Hồng Ngọc

nhỏ dại nhỏ đến nó dễ thương và đáng yêu , Hồng ngọc đá quý 10k cho anh chị em em … làm quà tặng vừa hợp túi tiền ❤️

Quý các bạn có nhu cầu, thân thương xin contact tại #baivanmau.edu.vn


Lắc tay con gái Hồng Ngọc

3.200.000 đ


cài đặt ngay

Nhẫn con gái Đá chủ Ruby


Nhẫn cô bé Đá chủ Ruby

2.650.000 đ


tải ngay

Mặt dây chuyền sản xuất ngọc bích "hỷ tước mặt cành mai"

shop chuyên: tối ưu ché tác quà bạc, thiết bị phong thủy..... Trang sức quý đồ đồng, Đồng tử vi phong thủy ….Đồ xưa đáng tin tưởng và chất lượng.

‘’’’’’’’’’Anh mẹ quan tâm contact shop ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’


Mặt dây chuyền sản xuất ngọc bích "hỷ tước bên cành mai"

4.500.000 đ


sở hữu ngay

Vòng Ngọc Bích Khắc chú cá chép Bên Hoa Sen

vòng tay ngọc bích bạn dạng to 3cm, khắc cá chép bên hoa sen .... Tác phẩm thẩm mỹ từ nghệ nhân bên shop ....


Vòng Ngọc Bích Khắc con cá chép Bên Hoa Sen

24.500.000 đ


mua ngay

Nhẫn Mỹ

Nhẫn Mỹ bạn dạng nhẫn cổ, đúc tức thời khối Ổ đá thiên nhiên theo yêu cầu.... Full kích thước cho anh em. Nhẫn được thiết kế từ Vàng, bội bạc theo yêu cầu

các bạn em yêu mong làm riêng

liên hệ


Nhẫn Mỹ

Gọi để biết đưa ra tiết


Mặt dây hình đức phật ngọc bích

Mặt dây chuyền sản xuất Đức phật làm từ chất liệu Ngọc bích thiên nhiên đẹp xuất nhan sắc . Nhận làm đá theo yêu mong hợp phong thuỷ , hợp mệnh … mang lại vận mệnh vượng khí cực tốt cho người chủ sở hữu . Đảm bảo giỏi đường công danh thăng tiến giỏi , và gặp mặt nhiều như mong muốn trong cuộc sống như trong tình cảm


Mặt dây hình đức phật ngọc bích

7.960.000 đ


cài ngay

Mặt dây chuyền sản xuất rubi mang đến nam

http://baivanmau.edu.vn/


Mặt dây chuyền sản xuất rubi mang đến nam

160.000.000 đ


tải ngay

Nhẫn ngọc nhấn thêm ưu đãi tại zalo 0985627979

Nhẫn được chế tác theo yêu mong , cấu tạo từ chất vàng 8k, 10k, 18k đẹp nhất ... Gắn thêm đá đá quý hoặc ngọc bích theo yêu ước quý các bạn


Nhẫn ngọc nhấn thêm ưu đãi tại zalo 0985627979

Gọi để biết bỏ ra tiết


Vòng Đeo Tay bởi Đồng

Vòng treo tay bằng đồng, chất đồng đỏ và đồng vàng. đánh tên chữ theo yêu ước riêng và đậm chất cá tính

cả nhà em download Vòng đeo tay bằng đồng


Vòng Đeo Tay bởi Đồng

Gọi để biết bỏ ra tiết


Vòng treo tay bằng đồng

Vòng treo tay bằng đồng đúc khắc thương hiệu là dòng sản phẩm trang sức , chế tác bằng đồng vàng ( đồng thau) được đúc nguyên gai to 4li hoặc 5li. Thành phầm nhờ được chế tác bởi #dongvang nên hỗ trợ cho sản phẩm luôn sáng rất đẹp với độ bền cao đẹp lấp lánh lung linh trên tay

Qúy các bạn có nhu yếu mua thành phầm #vongdeotaybangdong xin tương tác #baivanmau.edu.vn qua số điện thoại thông minh #0985627979zalo để được tư vấn mua hoặc bài viết liên quan dòng sản phẩm vàng bội bạc tinh xảo khác


Vòng đeo tay bằng đồng

350.000 đ


tải ngay

Nhẫn cô bé đá garnet vạn vật thiên nhiên

Nhẫn vàng 18k phối hợp đá Garnet thiên nhiên đẹp xuất sắc . Nhận làm cho đá theo yêu mong hợp phong thuỷ , vừa lòng mệnh … đem đến vận mệnh vượng khí cực tốt cho người sở hữu . Đảm bảo giỏi đường công danh sự nghiệp thăng tiến xuất sắc , và gặp nhiều như mong muốn trong cuộc sống đời thường như trong tình thương

http://baivanmau.edu.vn/san-pham/trang-suc


Nhẫn phái nữ đá garnet thiên nhiên

Gọi nhằm biết đưa ra tiết


Vòng Đồng quà ( đồng thau)

Chuyên trang sức đẹp vòng tay bằng đồng vàng, vòng đồng khắc tên , khắc chữ theo yêu thương cầu....... Đồng nguyên hóa học bên cửa hàng cũng có.


Vòng Đồng quà ( đồng thau)

250.000 đ


download ngay

Mặt dây chuyền Ngọc bích kim cương 10k

Ngọc bích lên mặt dây chuyền cho bà mẹ … Em nhận làm cho với vàng , Saphia , Garnet . Làm từ chất liệu vỏ vàng theo yêu cầu đẹp năng động , đẳng cấp và sang trọng

Quý bà bầu quan tâm liên hệ #baivanmau.edu.vn


Mặt dây chuyền Ngọc bích xoàn 10k

8.500.000 đ


sở hữu ngay

Nhẫn thiếu phụ

Nhẫn vàng 18k phối hợp đá Garnet vạn vật thiên nhiên đẹp xuất dung nhan . Nhận có tác dụng đá theo yêu mong hợp phong thuỷ , đúng theo mệnh … đem lại vận mệnh vượng khí rất tốt cho người sở hữu . Đảm bảo giỏi đường công danh thăng tiến giỏi , và gặp mặt nhiều như ý trong cuộc sống đời thường như trong tình thương


Nhẫn nữ giới

Gọi nhằm biết bỏ ra tiết


NHẪN nam ĐÁ CITRIN VỎ BẠC


NHẪN nam giới ĐÁ CITRIN VỎ BẠC

3.150.000 đ


sở hữu ngay

Vòng tay ngọc bích

vòng đeo tay ngọc bích, phối kết hợp vàng 8k , 10k , 18k đẹp mắt độc lạ tuyệt hảo trên cổ tay xinh


Vòng tay ngọc bích

Gọi nhằm biết chi tiết


Thánh giá bán Ngọc Bích

Thánh giá tạo ra từ ngọc bích vạn vật thiên nhiên

Kt: 50 x 35 x 08

hóa học ngọc đẹp, xanh phần đa không lỗi

Quý cả nhà em quan lại tâm, mong muốn


Thánh giá Ngọc Bích

Gọi để biết đưa ra tiết


Nhẫn nam giới Rubi

Nhẫn kim cương 18k kết hợp đá Rubi vạn vật thiên nhiên đẹp xuất nhan sắc . Nhận làm cho đá theo yêu ước hợp phong thuỷ , hợp mệnh … mang lại vận mệnh vượng khí rất tốt cho người sở hữu . Đảm bảo giỏi đường công danh sự nghiệp thăng tiến xuất sắc , và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống đời thường như trong tình thương

http://baivanmau.edu.vn/san-pham/trang-suc


Nhẫn phái mạnh Rubi

Gọi nhằm biết bỏ ra tiết


NHẪN nam ĐÁ CHỦ RUBY VỎ VÀNG 18K

Nhẫn phái nam đá tâm vạn vật thiên nhiên , vỏ kim cương 18k đẹp phong cách và sang trọng cho quý ông thêm phần lịch sự


NHẪN phái nam ĐÁ CHỦ RUBY VỎ VÀNG 18K

19.650.000 đ


download ngay

vòng treo tay bằng đồng đỏ(nguyên chất) đồng đặc

cửa hàng chuyên thành phầm trang sức vàng đá phong thủy, trang sức quý vàng bạc phong thủy..... Trang sức đẹp đồ đồng, trang bị đồng tử vi phong thủy uy tín và chất lượng. Anh chị em quan lại tâm tương tác shop


vòng treo tay bằng đồng nguyên khối đỏ(nguyên chất) đồng đặc

280.000 đ


mua ngay
Facebook
chia sẻ
Twitter
share
Google+
share
thư điện tử
Gửi thư điện tử

Đăng ký kết nhận tin từ chúng tôi. Các sản phẩm mới toanh nhất vẫn được thông tin trực kế tiếp bạn.


Đăng ký
*

Trà Minh Tùng

Theo đuổi phong cách trà chuyên nghiệp.


Sản phẩm kinh doanh
Trà
Phụ kiện trà
trang sức quý
Đồ đồng
nội dung bài viết mới nhất
Phật Di lạc Đá Ruby
Vòng Đeo Tay bởi Đồng
VÒNG ĐEO TAY BẰNG ĐỒNG NAM & NỮ, ĐỒNG NGUYÊN CHẤT
VÒNG ĐỒNG VÀNG - ĐỒNG THAU
VÒNG ĐỒNG VÀNG KHẮC TÊN

126/130 Y Moan Ênuôl Phường Tân Lợi TP. Buôn Ma Thuột Dak
Lak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *