Học các loại quả bằng tiếng anh, bé học tiếng anh qua các loại quả

Học giờ đồng hồ Anh những loại quả là một trong những phần học khá là thử thách so với các bé xíu trong việc ghi nhớ cùng sử dụng, vị chúng kha khá đa dạng. Nội dung bài viết này sẽ reviews đến phụ huynh và các bé xíu những nhiều loại quả thông dụng trong đời sống và một số trong những bài tập vận dụng.

Bạn đang xem: Học các loại quả bằng tiếng anh


Nội dung chính

1. Tổng vừa lòng từ vựng giờ Anh về hoa quả theo bảng chữ cái2. Bài xích tập giờ Anh cơ bản về tự vựng trái cây
Đáp án3. Giải pháp học giờ đồng hồ Anh những loại hoa quả hiệu quả

1. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về hoa trái theo bảng chữ cái

1.1 Trái cây bắt đầu bằng chữ A

Almond /ˈɑː.mənd/: trái hạnh nhân
Ambarella /’æmbə’rælə/: trái cóc
Apple /’æp.əl/: quả táo
Apricot /ˈeɪ.prɪ.kɒt/: quả mơ
Avocado /ˌæv.əˈkɑː.dəʊ/: trái bơ

1.2 Trái cây bắt đầu bằng chữ B

Banana /bəˈnɑː.nə/: quả chuối
Blackberry /ˈblæk.bər.i/: quả mâm xôi đen
Blueberry /ˈbluːˌbər.i/: trái việt quất

1.3 Trái cây bắt đầu bằng chữ C

Cantaloup /ˈkæn.tə.luːp/: trái dưa lưới
Cherry /ˈtʃer.i/: trái anh đào
Citron /ˈsɪt.rən/: trái thanh yên
Coconut /ˈkəʊ.kə.nʌt/: trái dừa
Cucumber /ˈkjuː.kʌm.bər/: quả dưa chuột
Currant /ˈkʌr.ənt/: trái nho Hy Lạp
Custard táo apple /ˈkʌs.təd ˌæp.əl/: quả na

1.4 Trái cây ban đầu bằng chữ D

Date /deɪt/: quả chà là
Dragon fruit /ˈdræɡ.ən ˌfruːt/: quả thanh long
Durian /ˈdʒʊə.ri.ən/: quả sầu riêng

1.5 Trái cây ban đầu bằng chữ G

Grape /greɪp/: quả nho
Grapefruit /’greɪp.fru:t/: trái bưởi
Guava /ˈɡwɑː.və/: quả ổi
*
Trái cây là chủ đề khá thử thách với bé bỏng bởi chúng kha khá đa dạng

1.6 Trái cây bắt đầu bằng chữ J

Jackfruit /ˈdʒæk.fruːt/: quả mít
Jujube /ˈdʒuː.dʒuːb/: Quả táo bị cắn dở ta

1.7 Trái cây bắt đầu bằng chữ K

Kiwi /ˈki·wi/: trái kiwi
Kumquat /ˈkʌm.kwɒt/: quả quất

1.8 Trái cây ban đầu bằng chữ L

Lemon /ˈlem.ən/: trái chanh vàng
Lime /laɪm/: trái chanh xanh
Longan /ˈlɒŋ.ɡən/: quả nhãn
Lychee /ˈlaɪ.tʃiː/: trái vải

1.9 Trái cây bước đầu bằng chữ M

Malay táo /mə’lei ‘æpl/: quả điều
Mandarin /ˈmæn.dər.ɪn/: quả quýt
Mango /ˈmæŋ.ɡəʊ/: quả xoài
Mangosteen /ˈmæŋ.ɡə.stiːn/: trái măng cụt
Melon /ˈmel.ən/: quả dưa

1.10 Trái cây ban đầu bằng chữ O

Orange /ˈɒr.ɪndʒ/: trái cam
Olive /ˈɒlɪv/: Ô liu

1.11 Trái cây ban đầu bằng chữ P

Papaya /pəˈpaɪ.ə/: trái đu đủ
Passion fruit /ˈpæʃ.ən ˌfruːt/: trái chanh dây
Peach /piːtʃ/: quả đào
Pear /peər/: trái lê
Persimmon /pəˈsɪm.ən/: quả hồng
Pineapple /ˈpaɪnˌæp.əl/: trái dứa
Plum /plʌm/: trái mận
Pomegranate /ˈpɒm.ɪˌɡræn.ɪt/: quả lựu
*
Học giờ Anh theo chủ đề trái cây trở nên dễ dàng khi phân một số loại theo bảng chữ cái

1.12 Trái cây bước đầu bằng chữ R

Raisin /ˈreɪ.zən/: quả nho khô
Rambutan /ræmˈbuː.tən/: quả chôm chôm
Raspberry /ˈrɑːz.bər.i/: quả mâm xôi

1.13 Trái cây bắt đầu bằng chữ S

Sapota /sə’poutə/: trái hồng xiêm
Soursop /ˈsaʊə.sɒp/: trái mãng mong xiêm
Star táo bị cắn dở /’stɑ:r ‘æpl/: quả vú sữa
Starfruit /ˈstɑː.fruːt/: quả kếStrawberry /ˈstrɔː.bər.i/: quả dâu tây
Sugar cane /ˈʃʊɡ.ə ˌkeɪn/: cây mía

1.14 Trái cây bước đầu bằng chữ T

Tamarind /ˈtæm.ər.ɪnd/: quả me
Tomato /təˈmeɪˌtoʊ/: trái cà chua
Tayberry /ˈbɪlbəri/: Dâu tây
Tangerine /ˌtænʤəˈriːn/: Quýt

1.15 Trái cây bắt đầu bằng chữ W

Watermelon /ˈwɔː.təˌmel.ən/: quả dưa hấu
Winter melon /ˈwɪntə ˈmɛlən/: túng đao

2. Bài xích tập giờ đồng hồ Anh cơ bản về từ vựng trái cây

Tuy nhiên, học tập tiếng Anh các loại trái sẽ dễ làm cho nhầm lẫn nếu bé nhỏ chỉ cố gắng học ở trong lòng theo cách truyền thống. Cha mẹ có thể cho bé làm các dạng bài bác tập về trái cây để con nhớ, hiểu rõ hơn về các từ vựng ấy.

*

Dạng 1. Điền từ không đủ vào chỗ trống để dứt câu

1. … are pineapples, avocados, papayas, & nine varieties of bananas.

A. Fruits
B. Vegetables
C. Beverages
D. Juices

2. Alcoholic beverages were made not only from such fruits as apples, …., dates, figs, & grapes but also from honey.

A. Pimegranates
B. Pomegranate
C. Pomegrantes
D. Pomegrates

3. …. Is a large tropical fruit with sweet white or yellow flesh và large dark seeds, or the tree on which it grows.

A. Coconut
B. Banana
C. Custard apple
D. Dragon fruit

4. ….. Is a green or yellow tropical fruit with a shape lượt thích a star when it is sliced

A. Pineapple
B. Starfruit
C. Star apple
D. Peach

5. … is a large tropical fruit with a strong unpleasant smell but a sweet taste

A. Mango
B. Longan
C. Guava
D. Durian

Dạng 2. Bài xích tập trường đoản cú vựng

1. Tên tiếng Anh của quả nhãn?

A. Lychee
B. Longan
C. Mango
D. Jackfruit

2. Thương hiệu tiếng Anh của trái chanh leo?

A. Passion fruit
B. Rồng fruit
C. Starfruit
D. Pineapple

3. Thương hiệu tiếng Anh của trái dâu tây?

A. Tangerine
B. Cherry
C. Cantaloup
D. Strawberry

4. Tên tiếng Anh của trái chôm chôm?

A. Papaya
B. Persimmon
C. Rambutan D. Mangosteen

5. Tên tiếng Anh của quả bưởi?

A. Sapota
B. Kumquat
C. Grape
D. Grapefruit

Đáp án

Bài 1.  A  C C B DBài 2.  B A D C D

3. Bí quyết học giờ đồng hồ Anh những loại hoa trái hiệu quả

Ngoài ra, cha mẹ còn hoàn toàn có thể cho con học theo vô số cách thức sáng chế tạo khác nhau. Lân cận việc làm bài tập từ bỏ vựng, dưới đấy là một số biện pháp học dễ dàng nhớ cùng hiệu quả.

*
Bố mẹ rất có thể thử các cách học sáng tạo khác biệt để bé nhớ từ bỏ vựng thọ hơn

Đoán nghĩa của từ

Khi con quên nghĩa của từ vựng vẫn học, chớ vội mở từ bỏ điển thường dùng phần mềm dịch. Trước hết, bố mẹ hãy để con cố gắng đoán nghĩa của từ bỏ ấy dựa vào ngữ cảnh của câu hoặc đoạn văn mà con đang học. Việc này sẽ khiến quá trình học tiếng Anh những loại trái của bé thú vị rộng nhiều, mặt khác rèn luyện được bức xạ với từ vựng đã học.

Học qua hình ảnh, âm cố hoặc phương tiện đi lại truyền thông

Để nhỏ nhớ từ bỏ vựng thọ hơn, các bạn hãy hướng dẫn con liên can từ vựng cùng với hình hình ảnh mà con đã biết. Hoặc bố mẹ cũng rất có thể tra những hình ảnh minh họa, cách phát âm chuẩn chỉnh của từ vựng và các đoạn phim ca nhạc hoạt hình… Bằng việc học qua cả phần thường nhìn và phần nghe, bé sẽ ghi nhớ cấp tốc hơn, dễ hơn và lâu quên hơn.

Đặt câu với từ bỏ vựng sẵn có

Ngoài câu hỏi biết cùng thuộc tự vựng, bài toán học giờ đồng hồ Anh theo chủ đề trái cây sẽ tác dụng hơn không ít nếu bé biết thực hiện chúng trong trường thích hợp nào. Phụ huynh nên cho nhỏ xem ví dụ và nhiều từ mà từ vựng đó thường đi kèm, như vậy nhỏ sẽ không trở nên dùng từ sai ngữ cảnh hoặc gặp mặt phải trường hợp không giao tiếp được câu hoàn chỉnh. 

Trên đấy là bộ trường đoản cú vựng thông dụng tốt nhất giúp trẻ học tiếng Anh các loại quả với hai dạng bài bác tập đi kèm. Bố mẹ hãy hướng dẫn nhỏ học với luyện tập hằng ngày để sử dụng những từ vựng này một phương pháp thành thành thục nhé.

Từ vựng về những loại quả bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề cơ phiên bản nhưng lượng từ hơi lớn. Hãy cùng BMy
C giúp trẻ hứng thú học với ghi nhớ nhanh chủ đề này nhé!


Từ vựng các loại trái trong tiếng Anh

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Almond/ˈɑːmənd/Quả hạnh
Ambarella/’æmbə’rælə/Cóc
Apple/ˈæpl/Táo
Apricot/ˈeɪprɪkɒt/
Artichoke/ˈɑːtɪʧəʊk/Atiso
Asparagus/əsˈpærəgəs/Măng tây
Avocado/ˌævəʊˈkɑːdəʊ/
Banana/bəˈnɑːnə/Chuối
Beans/biːnz/Đậu
Beetroot/ˈbiːtruːt/Củ dền
Bell pepper/bɛl ˈpɛpə/Ớt chuông
Berry/ˈbɛri/Dâu
Blackberries/ˈblækbəriz/Mâm xôi đen
Cantaloupe/ˈkæntəˌluːp/Dưa vàng
Carrot/ˈkærət/Cà rốt
Cassava root/kəˈsɑːvə ruːt/Khoai mì
Cherry/ˈʧɛri/Anh đào
Chestnut/ˈʧɛsnʌt/Hạt dẻ

*
Từ vựng những loại quả bởi tiếng Anh khá đầy đủ nhất
Citron/ˈsɪtrən/Quả thanh yên
Coconut/ˈkəʊkənʌt/Dừa
Corn/kɔːn/Ngô (bắp)
Cranberry/ˈkrænbəri/Quả nam giới việt quất
Cucumber/ˈkjuːkʌmbə/Dưa leo, dưa chuột
Cucumber/ˈkjuːkʌmbə/Dưa con chuột (dưa leo)
Currant/ˈkʌrənt/Nho Hy Lạp
Custard apple/ˈkʌstəd ˈæpl/Quả Na
Date palm/deɪtpɑːm/Quả chà là
Dragon fruit/ˈdrægən fruːt/Thanh long
Durian/ˈdʒʊə.ri.ən/Sầu riêng
Fig/fɪɡ/Quả sung
Gooseberry/ˈgʊzbəri/Phúc bồn tử
Grape/greɪp/Nho
Grapefruit (or pomelo)/ˈgreɪpˌfruːt/ or (ˈpɒmɪləʊ)Bưởi
Green almonds/griːn ˈɑːməndz/Quả hạnh xanh
Guava/ˈɡwɑː.və/Ổi
Honeydew/ˈhʌn.i.dʒuː/Dưa xanh
Honeydew melon/ˈhʌnɪdjuː ˈmɛlən/Dưa bở ruột xanh
Hot pepper/hɒt ˈpɛpə/Ớt cay
Jackfruit/ˈdʒæk.fruːt/Mít
Jujubeˈʤuːʤu(ː)bTáo ta
Kiwi fruit/’ki:wi:fru:t/Kiwi
Kohlrabi/ˈkəʊlˈrɑːbi/Su hào
Kumquat/ˈkʌm.kwɒt/Quất/tắc
Leek/liːk/Tỏi tây
Lemon/ˈlɛmən/Chanh vàng

*
Cùng học tập từ vựng hoa quả bằng tiếng Anh thuộc BMy
CLime/laɪm/Chanh vỏ xanhLongan/ˈlɒŋ.ɡən/NhãnLotus root/ˈləʊtəs ruːt/Củ senLychee (or litchi)/ˈlaɪ.tʃiː/VảiMalay apple/məˈleɪ ˈæpl/ĐiềuMandarin/ˈmændərɪn/QuýtMango/ˈmæŋgəʊ/XoàiMangosteen/ˈmæŋ.ɡə.stiːn/Măng cụt
Marrow/ˈmær.əʊ/Bí xanh
Melon/ˈmɛlən/Dưa gang
Orange/ˈɒrɪnʤ/Cam
Papaya (or pawpaw)/pəˈpaɪ.ə/ or /ˈpɔː.pɔː/Đu đủ
Passion-fruit/ˈpæʃən-fruːt/Chanh dây
Pea/piː/Đậu Hà Lan
Peach/piːʧ/Đào
Pear/peə/
Persimmon/pɜːˈsɪmən/Hồng
Pineapple/ˈpaɪnˌæpl/Thơm, Dứa, Khóm
Plum/plʌm/Mận

*
Từ vựng những loại hoa quả bởi tiếng Anh
Pomegranate/ˈpɒmˌgrænɪt/Lựu
Potato/pəˈteɪtəʊ/Khoai tây
Pumpkin/ˈpʌmpkɪn/Bí đỏ
Radish/ˈrædɪʃ/Củ cải
Raisin/ˈreɪzn/Nho khô
Rambutan/ræmˈbuː.tən/Chôm chôm
Sapodilla/Sapota/səˈpəʊtə/Sa pô chê/Hồng xiêm
Soursop/ˈsaʊə.sɒp/Mãng cầu xiêm
Squash/skwɒʃ/
Star apple/stɑːr ˈæpl/Vú sữa
Starfruit/ˈstɑː.fruːt/Khế
Strawberry/ˈstrɔːbəri/Dâu tây
Sugar cane/ˈʃʊgə keɪn/Mía
Sweet potato/swiːt pəˈteɪtəʊ/Khoai lang
Tamarind/ˈtæmərɪnd/Me
Tomato/təˈmɑːtəʊ/Cà chua
Watermelon/ˈwɔːtəˌmɛlən/Dưa hấu
Wintermelon/wɪn.tərˈmel.ən/Bí đao
Yam/jæm/Khoai mỡ

Cách học tập từ vựng các loại quả bởi tiếng Anh tác dụng nhất

Để góp con nâng cao hiệu quả trong quá trình học từ bỏ vựng trái cây tiếng Anh, cha mẹ nên áp dụng nhiều cách khác nhau. Thông thường, mỗi bé xíu sẽ mê say một giải pháp học phụ thuộc vào sở thích cùng tính cách, mặc dù nhiên nhiều phần trẻ hầu như hứng thú rộng khi được biến đổi nhiều phương thức mỗi ngày.

Dưới đấy là một số giải pháp học cùng tài liệu đi kèm mà cha mẹ có thể xem thêm để cùng nhỏ học từ bỏ mới, đồng thời ôn tập trường đoản cú vựng sản phẩm ngày.

Xem thêm: Cách Làm Sạch Giầy Da Trắng Đơn Giản, Dễ Làm Và Hiệu Quả, Cách Tẩy Vết Bẩn Trên Giày Da Trắng Siêu Đơn Giản

Flashcard từ vựng các loại quả bằng tiếng Anh

Flashcard là học liệu phải được ưu tiên trong quy trình học từ vựng. Phụ huynh nên lựa chọn cho con loại flashcard chuẩn với một khía cạnh là hình hình ảnh và một mặt chứa từ vựng thuộc phiên âm giải pháp đọc. Yêu cầu tránh nhiều loại flashcard cất hình hình ảnh và từ bỏ vựng trên và một mặt. Giữ ý, lúc đã có hình hình ảnh đính kèm tự vựng thì trẻ em không cần học thêm nghĩa giờ Việt của từ vựng đó nữa để tránh mất thời gian không đề nghị thiết.

Bài hát tiếng Anh về những loại hoa quả

Bên cạnh việc học giờ Anh các loại quả bởi flashcard thì cha mẹ cũng ko thể làm lơ kênh học tập Youtube. Phần nhiều những bài hát tất cả giai điệu giải trí luôn thu hút các bé bỏng lứa tuổi mần nin thiếu nhi và tiểu học. Bởi vì vậy mà bố mẹ hãy nắm bắt tâm lý này để lựa chọn phương pháp học tập cân xứng cho con.

Học tự vựng tiếng Anh hoa quả trải qua bài hát là một trong những cách học sở hữu lại tác dụng rất cao. Từng ngày, bố mẹ có thể cùng con xem các bài hát về trái cây tiếng Anh trong thời gian giải lao. Với sự phối hợp giữa âm thanh sống động, hình ảnh vui nhộn thuộc chữ viết, những video này để giúp con giải trí nhưng vẫn mang lại kiến thức té ích.

Bố mẹ rất có thể tham khảo một số đoạn phim dưới trên đây để cùng nhỏ biến phần nhiều giờ học tập từ vựng trở yêu cầu thú vị rộng nhé!

Những mẫu mã câu giao tiếp liên quan tới từ vựng trái cây 

Tuy nhiên trước tiên họ cần nắm đều mẫu câu phổ biến nhất liên quan đến chủ đề hoa quả tiếng Anh.

1. What fruit is it? (Đây là quả gì?)

It’s a starfruit…. (Đó là 1 trong những quả khế)

2. What màu sắc is it? (Nó bao gồm màu gì?)

It’s red/green/yellow (Nó bao gồm màu đỏ/xanh/vàng)

3. Is it big or small? (Nó to hay nhỏ?) 

It’s big/It’s small (Nó to/Nó nhỏ)

4. Is this an apple/an orange/watermelon/…? (Đây gồm phải là 1 trong quả táo/một quả cam/một quả dưa hấu…?)

It’s a watermelon (Nó là quả dưa hấu)

5. Vì you like eating apples/mango/watermelon or oranges? (Bạn thích ăn uống táo/xoài /dưa hấu giỏi cam?)

I like mango (Tôi mê thích xoài)

6. What fruit do you like? (Bạn mê say trái cây nào?)

I like coconut và dragon fruit (Tôi phù hợp dừa và thanh long)

7. How many fruits vì chưng you have? (Con có bao nhiêu các loại quả?)

How many fruits are there on the table? (Có bao nhiêu loại quả trên bàn?)

There are one/two/three/…fruits on the table.

Can you name them? (Bạn hoàn toàn có thể kể tên chúng không?)

Từ phần nhiều mẫu câu trên, bố mẹ có thể áp dụng và biến hóa từ vựng để giao tiếp với bé hàng ngày.

Các tình huống phụ huynh cần cầm cố từ vựng tiếng Anh về trái cây để can dự với con

Việc học tập từ vựng sẽ mang lại công dụng cao hơn cho những con nếu bố mẹ biết cách lồng ghép từ new con vừa học tập vào trong tiếp xúc hàng ngày. Đây cũng chính là mục tiêu cuối cùng của bài toán học ngôn ngữ. Bởi vì vậy, BMy
C khuyến khích cha mẹ nên tận dụng tối đa mọi cơ hội và mọi trường hợp liên quan tiền để thúc đẩy cùng con. 

Với mỗi trường hợp dưới đây, BMy
C nhắc nhở một số câu thoại nổi bật để phụ huynh thuận nhân thể trong quá trình học từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh củ quả cùng con.

Học những loại quả bởi tiếng Anh khi đi chợ/siêu thị

1. What kind of fruit vì you want to buy?

Con muốn mua loại trái cây nào?

2. Do you lượt thích rambutan?

Con bao gồm thích chôm chôm không?

3. Watermelon is on sale at a promotional price

Dưa hấu vẫn được bán ra với giá khuyến mãi

4. We will buy 1kg of guava

Chúng ta sẽ mua 1kg ổi

5. Strawberries look so fresh

Dâu tây trông khôn xiết tươi

6. I want khổng lồ eat some bananas

Mẹ muốn ăn một ít chuối

7. These are organic tomatoes

Đây là quả cà chua hữu cơ

Học những loại trái trong giờ đồng hồ Anh khi đi ẩm thực ăn uống bên ngoài

1. Bởi you like avocado salad?

Con có thích món salad bơ không?

2. Shall we have a mango smoothie?

Chúng ta uống sinh tố xoài nhé?

3. Can I get you a glass of low-sugar orange juice?

Con có thể gọi giúp chị em một ly nước nghiền cam ít mặt đường không?

4. Strawberry smoothie looks so pretty

Sinh tố dâu trông vô cùng đẹp mắt

5. I want to eat a plate of fruit

Bố muốn ăn uống một đĩa trái cây

6. Do you want more coconut ice cream?

Con cũng muốn ăn thêm kem dừa không?

Một số câu nói sử dụng từ vựng về trái cây trong giờ Anh khi đi picnic

1. Tomorrow we are going to visit the farm. There are many kinds of fruit there.

Ngày mai chúng ta sẽ đi tham quan nông trại. Ở đó có rất nhiều loại trái cây.

2. With this ticket, they are allowed khổng lồ eat rambutan in the garden, not to lớn bring it back.

Với tấm vé này, họ được cho phép ăn chôm chôm trên vườn, không được sở hữu về.

3. You should choose ripe fruit

Con đề xuất lựa chọn gần như trái chín

4. Strawberries are delicious this season

Mùa này dâu tây cực kỳ ngon

5. Domain authority Lat is the land of persimmons

Đà Lạt là xứ sở của trái hồng

6. Vì chưng you know what monkeys like to eat?

Con tất cả biết khỉ thích ăn trái gì không?

Học tiếng Anh những loại quả trong dở cơm gia đình 

1. Pea soup is my favorite food

Súp đậu Hà Lan là món mà nhỏ yêu thích

2. Sweet potatoes are delicious!

Khoai lang hết sức ngon!

3. The pineapple-braised tuna is great!

Cá ngừ kho dứa siêu tuyệt!

4. I can’t eat hot peppers

Con không thể nạp năng lượng được ớt cay

5. Eating bell peppers is very good for health

Ăn ớt chuông rất tốt cho mức độ khỏe

6. This orange is very sweet

Quả cam này siêu ngọt

7. Vì you know what kind of fruit this dish is made from?

Con bao gồm biết món này được nấu bếp từ nhiều loại quả làm sao không?

Nói chuyện với nhỏ về hoa quả tiếng Anh trong những bữa ăn ở trường

A: What did you eat at school this afternoon?

Trưa nay con đã nạp năng lượng món gì sống trường?

B: I ate pumpkin và asparagus soup

Con đã nạp năng lượng canh bí đỏ và măng tây

I don’t lượt thích radish

Con không phù hợp củ cải

The teacher made carrot juice

Cô giáo đã làm món nước xay cà rốt

Annie’s friend brought tamarind to class

Bạn Annie đã sở hữu trái me mang lại lớp

We eat pears after lunch

Chúng con nạp năng lượng lê sau bữa trưa

Những thành ngữ có thực hiện từ vựng những loại trái trong giờ đồng hồ Anh

1. Go banana: tức giận, tức điên lên

Ví dụ: My wife would go bananas if she knew i buy this oto (Vợ tôi đã phát điên trường hợp cô ấy biết tôi tải chiếc xe này)

2. Apples và oranges: khác biệt

Ví dụ: I & my sister are just apples & oranges (Tôi với chị gái tôi chẳng có gì kiểu như nhau)

3. Not give a fig: không có hứng thú với bài toán gì đó

Ví dụ: He’s bragging about his family. But I don’t give a fig (Anh ta vẫn khoe khoang về mái ấm gia đình mình cơ mà tôi chả quan tiền tâm)

4. The hãng apple of one’s eye: Được ai đó quý mến, ham mê thú

Ví dụ: My family has three children, but my youngest son is the hãng apple of her eye (Nhà tôi bao gồm 3 đứa con, tuy vậy cậu bé út được thương yêu nhất)

5. The cherry on the cake: Thứ sau cuối để phần nhiều thứ hoàn hảo

Ví dụ: The fabulous weather was just the cherry on the cake (Thời tiết tuyệt vời và hoàn hảo nhất làm phần nhiều thứ trở lên hoàn hảo)

Với chủ đề từ vựng các loại quả bởi tiếng Anh này, cha mẹ và các con đã tất cả thêm một lượng trường đoản cú vựng lớn ship hàng giao tiếp. Hãy tận dụng và cố gắng tương tác thật nhiều để vươn lên là số từ vựng này trở thành công cụ phục vụ cuộc sống nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.