Danae pappa - once upon a time there was a girl called cindy

Once upon a time there was a girl called Cindy. She had to work very hard all day while her lazy sister did nothing. One night her sister went khổng lồ a các buổi tiệc nhỏ at the palace. Cindy was very sad because she had to lớn be at home. Suddenly, a fairy appeared and told her that she could go khổng lồ the party, but she had to turn back by midnight. The fairy also changed Cindy’s rags into beautiful clothes. Then Cindy went to the các buổi party and danced with the Prince. At midnight she ran back home, leaving one of her shoes on the dance floor. The prince wanted khổng lồ see her again and went to every house in the village until he found that the shoe was the right kích thước for Cindy. She và the Prince got married & lived happily ever after.

Bạn đang xem: Danae pappa

Where did Cindy’s sister go one night?


V. Read & answer.

Once upon a time there was a girl called Cindy. She had khổng lồ work very hard all day while her lazy sister did nothing. One night her sister went to a tiệc ngọt at the palace. Cindy was very sad because she had to be at home. Suddenly, a fairy appeared và told her that she could go lớn the party, but she had to lớn turn back by midnight. The fairy also changed Cindy’s rags into beautiful clothes. Then Cindy went to the party and danced with the Prince. At midnight she ran back home, leaving one of her shoes on the dance floor. The prince wanted lớn see her again and went lớn every house in the village until he found that the shoe was the right kích thước for Cindy. She và the Prince got married and lived happily ever after.

Xem thêm: Top 60+ Mẫu Tranh Tô Màu Cây Thông Noel Tô Màu Trang Trí Cây Thông Noel

What was the girl’s name?


My father…………………..a lot last year but this year he doesn’t any more


Once upon a time there was a girl called Cindy. She had to work very hard all day while her lazy sister did nothing. One night her sister went to a tiệc nhỏ at the palace. Cindy was very sad because she had khổng lồ be at home. Suddenly, a fairy appeared và told her that she could go to lớn the party, but she had to lớn turn back by midnight. The fairy also changed Cindy’s rags into beautiful clothes. Then Cindy went to lớn the các buổi party and danced with the Prince. At midnight she ran back home, leaving one of her shoes on the dance floor. The prince wanted khổng lồ see her again & went to every house in the village until he found that the shoe was the right kích cỡ for Cindy. She và the Prince got married và lived happily ever after.

Who appeared and helped her?


Tom’s father worksm…………………… hours than Tim’s father.


*

Once upon a time there was a girl called Cinderella who did all the work in the kitchen while her lazy sister did nothing. One night her sister went to a ball at the palace. Cinderella was left at home, very sad. After a time her fairy godmother appeared & told her that she could go to the ball, but had to return by midnight, so she went to lớn the ball in a beautiful dress và a wonderful coat. She danced with the prince, but at midnight she ran back home, leaving one of her shoes on the dance floor. The prince wanted lớn see her again & went to lớn every house in the capital until he found that the shoe was the right kích thước for Cinderella. She & the prince were married & lived happily ever after
Once upon a time there was a girl called Cinderella who did all the work in the kitchen while her lazy sister did nothing. One night her sister went lớn a ball at the palace. Cinderella was left at home, very sad. After a time her fairy godmother appeared và told her that she could go to the ball, but had to return by midnight, so she went khổng lồ the ball in a beautiful dress & a wonderful coat. She danced with the prince, but at midnight she ran back home, leaving one of her shoes on the dance floor. The prince wanted khổng lồ see her again and went khổng lồ every house in the capital until he found that the shoe was the right form size for Cinderella. She & the prince were married & lived happily ever after
Phát hiện tại ngôn ngữ
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bulgaria
Bồ Đào Nha
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)Croatia
Do Thái
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)Hàn
Iceland
Igbo
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Klingon
Kurd
Kyrgyz
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Lào
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Myanmar
Mã Lai
Mông Cổ
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Séc
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tiếng ÝTiếng Indonesia
Trung
Turkmen
Tây Ban Nha
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Yiddish
Yoruba
ZuluÝĐan Mạch
ĐứcẢ Rập
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bulgaria
Bồ Đào Nha
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)Croatia
Do Thái
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)Hàn
Iceland
Igbo
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Klingon
Kurd
Kyrgyz
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Lào
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Myanmar
Mã Lai
Mông Cổ
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Séc
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tiếng ÝTiếng Indonesia
Trung
Turkmen
Tây Ban Nha
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Yiddish
Yoruba
ZuluÝĐan Mạch
ĐứcẢ Rập
Từ:-
Sang:-
Kết quả (Việt) 1:
Sao chép!
Once upon a time, gồm là một cô bé tên là cô nhỏ xíu Lọ Lem fan đã có tác dụng tất cả công việc trong đơn vị bếp trong những lúc chị lười biếng đang không làm gì. Một buổi tối cô em gái đang đi vào một trái bóng trên cung điện. Cô nhỏ xíu Lọ Lem đã vướng lại ở nhà, cực kỳ buồn. Sau một thời gian của mình fairy godmother xuất hiện thêm và nói với cô rằng cô có thể đi mang đến bóng, nhưng mà đã cần trả lại mang đến nữa đêm, vì chưng vậy cô đã đi bóng trong một trang phục đẹp và một áo hay vời. Cô dancing múa cùng với hoàng tử, dẫu vậy lúc nửa đêm cô chạy về nhà, còn lại một trong giày của cô trên sàn nhảy. Hoàng tử ước ao nhìn thấy cô ấy một đợt nữa và đã từng đi đến nhà hàng ở thủ đô cho đến khi ông tra cứu thấy rằng giầy là kích thước cân xứng cho cô bé nhỏ Lọ Lem. Cô và hoàng tử đã kết hôn với sống hạnh phúc mãi mãi
đang được dịch, sung sướng đợi..
*

Kết quả (Việt) 2:
Sao chép!
Ngày xửa ngày xưa, tất cả một cô gái tên là Lọ Lem fan đã làm toàn bộ mọi vấn đề trong công ty bếp trong những lúc chị gái chây lười của cô không làm gì. Một đêm em gái của cô đã đến một bóng trên cung điện. Cô bé bỏng Lọ Lem đã được để tại nhà, siêu buồn. Sau một thời hạn mẹ đỡ đầu tiên cô lộ diện và nói với cô ấy rằng cô ấy rất có thể đi đến bóng, nhưng mà đã phải quay lại vào nửa đêm, vì vậy cô đã đến bóng vào một bộ đồ đẹp và một chiếc áo khoác bên ngoài tuyệt vời. Cô dancing với hoàng tử, nhưng vào tầm nửa đêm, cô chạy về nhà, nhằm lại một trong những đôi giày của chính mình trên sàn nhảy. Những hoàng tử ý muốn nhìn thấy cô ấy một đợt tiếp nhữa và đang đi tới từng nhà ở thủ đô cho tới khi ông phát chỉ ra rằng chiếc giầy có kích cỡ cân xứng với Cinderella. Cô cùng hoàng tử đang kết hôn cùng sống niềm hạnh phúc mãi mãi về sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.